Borgerhoutse reuskens

Borgerhoutse reuskens

Borgerhout was van oudsher de speelbal van de Heren van Antwerpen en de buurgemeente Deurne. Als inrichters van de "Reuzenommegang" en dit sinds 1712, hadden de inwoners van Borgerhout veel bekendheid. Het succes van de Ommegang werd door Antwerpen met grote afgunst bekeken. Het succes leidde, door de jaloezie, zelfs tot het afvoeren van de stoet. Als Borgerhout in 1836 zelfstandig werd kan de Reuzenommegang opnieuw doorgaan. Als de reuzen gevraagd werden om buiten de gemeente feestelijkheden met hun aanwezigheid op te fleuren, werd dit geweigerd. Slechts éénmaal verlieten zij ooit de gemeente Borgerhout, en dat was voor een viering van Koning Boudewijn. Trots op de Borgerhoutse eigenheid, maakten de bakkers de vier reuzen na in blanke speculaas. In 1959 brachten de Borgerhoutse bakkers deze oogstrelende lekkernij in een prachtige verpakking op de markt. Een foto van de vier oorspronkelijke reuzen prijkte op de voorzijde, terwijl het wapen van de gemeente de achterzijde sierde.
Reactie plaatsen