Kapittelpenning

Kapittelpenning

Honderden jaren lang hebben arme mensen van Brasschaat brandhout verkocht. Dat kleinhout met het kapmes gekloven uit stukjes plankafval noemde men in Brasschaat "kapittel". Eén van onze Brasschatenaren was zelfs zo vaardig in het maken van kapittel, (en meer nog, in het verkopen ervan ... ) , dat men hem Kapittel noemde. Leurder van beroep, dagelijks op de baan, eerst met zijn handkar, en later met paard en kar, door en door een harde werker, oud-strijder uit Wereldoorlog 1, stevig pintenpakker en niet minder dan twaalf maal kampioen bij de duivenmelkers ... Het mag ons dan ook niet verwonderen dat Domien Kapittel betrokken was bij vele sterke verhalen, zodat hij uitgroeide tot een typisch Brasschaats volksfiguur. Later werd die folkloristische lijn doorgetrokken : er kwam een toeristisch fietspad, het Kapittelpad. Een Kapittelwandeling en een Kapittelloop volgden. Als kroon op dit juweel stellen we de Kapittelpenning voor. De Kapittelpenning kwam tot stand onder impuls van de VVV van Brasschaat. Een wedstrijd werd uitgeschreven voor de plaatselijke bakkers. Niet minder dan zes collega's namen hieraan deel. De Kapittelpenning kwam als eindresultaat uit de bus en werd onder impuls van de plaatselijke bakkers op 18 april 1988 aan de pers voorgesteld. Op l O juni van dat jaar overhandigden zij de nieuwe streekspecialiteit, in een pracht van een verpakking, plechtig aan de burgemeester. Hiervoor verdienen alle bakkers die gezamenlijk de productieovereenkomst ondertekenden dan ook een mooie pluim.
Reactie plaatsen