Rupelsteentjes

Rupelsteentjes

Zeven eeuwen kleiontginning laat sporen na, en heeft een onwaarschijnlijk mooi landschap opgeleverd. De industrie heeft er wel roofbouw gepleegd; woonwijken en stukjes natuur lopen kriskas door elkaar. De industrie én de woonwijken waren nodig : de fabrieken zorgden voor werk, en de arbeiders moesten in de buurt van hun werkplaats kunnen slapen. Heden is de Rupelstreek een charmant gebied waar de burger zich thuis voelt. Waag eens een stapje langs de dijken van de Rupel : er is niet te veel volk, het is er zeer rustig, en je komt thuis met een paar longen, boordevol frisse lucht. Bovendien kan men er telkens weer iets nieuw ervaren : de Rupelstreek verandert voortdurend l Ook de baksteenindustrie kreeg zware klappen : het voorheen grote aantal productiecentra is herleid tot twee . . . Zo vinden we één nog in werking zijnde baksteenfabriek in Terhagen. Toch bepaalt de baksteen nog steeds de sfeer in de Rupelstreek. In Boom werd in 1982 de Rupeltunnel geboord. De Bond voor Brood· en Banket van Boom verenigt vaklui uit heel "Klein Bra· bant". En deze ambachtelijke vaklui hebben een hart voor hun streek. Door de technologisch evolutie is het paradepaardje van de Rupelstreek, de "handsteen", die letterlijk nog met de hand gemaakt werd, verdwenen. Om dit fenomeen, dat de ganse streek in het verleden veel welvaart verschafte, echter niet voorgoed verloren te laten gaan, hebben de bakkers uit de Rupelstreek het model van de houten baksteenvorm doen herleven in de vorm van een lekkernij : het Rupel· steentje. Een bezoek aan de Rupelstreek is dan ook niet "af" indien dit bijzon· dere koekje niet geproefd werd l
Reactie plaatsen