Belgische wijngaarden

België geniet van een zeeklimaat met forse buien en met onverwachte winterprikken. Ons landje beschikt dus a priori niet over de kwaliteiten die vereist zijn om op duurzame en overtuigende wijze aan wijnbouw te doen. Toch hebben we een traditie van ruim 1200 jaar. Met wissend succes, afhankelijk van het tijdperk. De Belgische wijnsector kende in 2015 een absoluut record met een productie van 1.025.499 liter. De terugval in 2016 tot 753.030 liter was een gevolg van de slechte weersomstandigheden. Ook in 2017 waren deze omwille van het vriesweer in april van dat jaar niet optimaal. Het aantal wijnbouwers blijft ondertussen toenemen van 96 in 2014 tot 129 in 2017. Het areaal voor wijnproductie steeg in dezelfde periode van 192 ha tot 341 ha. Vooral de productie van schuimwijn zit in de lift. Die is met een hoeveelheid van 345.036 liter (41 procent) ook de belangrijkste Belgische wijn, gevolgd door witte wijn (339.243 liter of 40 procent). Rode wijn (16 procent) en rosé (3 procent) nemen veel kleinere aandelen in. Van de totale productie in 2017 werd 471.650 liter (55 procent) in Vlaanderen gerealiseerd en 373.428 liter in Wallonië.