Vlaamse Grijze Garnaal - Vlaamse Visserij Vereniging

Vlaamse Grijze Garnaal - Vlaamse Visserij Vereniging

De Vlaamse garnaalvisserij heeft een tijdlang op apegapen gelegen. Omdat de garnaalprijs gekelderd was konden de Vlaamse garnaalvis- sers er hun brood niet meer mee verdienen. De redding kwam van de oprichting van het eigen coöperatief de Vlaamse Visserij Vereniging waarmee de Vlaamse garnaalvissers hun belangen in eigen handen namen. “Het opzet is de garnalen zelf te verhandelen zodat de opbreng- sten terug naar de vissers vloeien”, zegt secretaris Willy Versluys. “Met het streekproduct label garanderen we een typisch Vlaams topproduct waarmee we een eigen plaats op de markt willen veroveren.” Vandaag varen een achttal, van de in totaal twintig, garnaalvissers aan de Belgi- sche kust onder het streekproductlabel van de Vlaamse grijze garnaal. In het garnaalseizoen, van augustus tot oktober, leveren ze vier- tot vijfduizend kilo garnalen per 24 uur aan de vismijn. 

De Vlaamse grijze garnaal, vermarkt als Purus-garnaal, moet aan ver- schillende eisen voldoen die vooral de versheid van de garnaal moeten  garanderen. “De vissers mogen maar maximaal 24 uren op zee blijven”, zegt Willy Versluys. “Meestal varen ze rond vijf uur ’s avonds uit en keren rond 5 uur ’s morgens terug. Om hun vangst binnen de 24 uren aan wal te kunnen brengen, blijven ze in de Belgische kustwateren.” Ook de manier waarop de Vlaamse vissers aan boord de garnaal berei- den is uniek en typisch Vlaams. “De garnalen worden gekookt in zeewa- ter waaraan nog zeezout toegevoegd wordt”, zegt Willy Versluys. “Op het eerste zicht lijkt het een simpele bereidingswijze maar het koken is een secuur werkje dat in verschillende stadia moet gebeuren. Smaak en kleur hangen er van af. Door dit koken à la flamande krijgt de garnaal haar frisse geur en haar krokante en pittige smaak. Bij de Nederlandse garnaal spreken we van een flauwe garnaal. Hoe flauwer ze zijn, hoe makkelijker te pellen.” Aan boord wordt de garnaal onmiddellijk afge- koeld en in de gekoelde visruimen bewaard. Meteen na de aankomst in de haven worden ze op de vismarkt gelost. 

De Vlaamse garnaal wordt niet met bewaarmiddelen behandeld, in tegenstelling tot garnalen die voor de pellerijen in Marokko zijn bestemd. De Vlaamse garnaal was dan ook tot voor kort in regel een ongepelde garnaal. “Met de Vlaamse Visserij Vereniging hebben we nu vier speciale pelmachines laten ontwikkelen die garnaaltje per garnaal- tje pellen”, zegt Willy Versluys. “Enkel zo blijft de volle smaak behouden. Onze garnaal moet een vers natuurproduct blijven zonder toevoeging van bewaarmiddelen.”